Esinemine, suhtlemine, imago, mainekujundus

Koolitamisele häälestumine

/
Häälestus - enese häälestamine mingile algavale situatsioonile.…