Metafoorid – võti alateadvusesse

 Metafoorid on kujundid, piltlikud väljendid ja sümbolid, mis ümbritsevad meid kogu aeg, aga võib-olla ei teadvusta me nende kõiki võimalusi. Kui internetis suheldes lisame naerunäo või päikese, siis anname korraga edasi palju informatsiooni – olen rõõmus, hea meel on sind näha jne. Seda kõike pikalt välja kirjutades läheks rohkem aega ja tegelikult on sümbolites ka palju peidetud informatsiooni, mis mõjutab meid endid ja teisi alateadlikult. Kui oleme valinud oma firma logoks näiteks jõulise lõvi, siis tuleks arvestada selle sümboli kõikide aspektide võimaliku mõjuga.

Samuti on metafooridel koht meie kõnes – piltlikud väljendid nagu orav rattas, nõel heinakuhjas, peaga vastu seina – mõjutavad seda, mida me endast mõtleme, kuidas me töötame ja millised on meie suhted. Ka enamus reklaame on metafooride üks vorme, kusjuures kõige oskuslikumad neist reklaamivad tooteid väga edukalt.

Metafoorid võivad oma stiililt olla väga võluvad, meelitavad, hüpnotiseerivad. Nende sisu ja mõju võib olla õpetlik kui nad on mõeldud ja koostatud konstruktiivselt.

Vaatame põhjalikumalt edasi?

ELEGANTNE MÕJUTAMINE

Kui me oskame ülesehitada jutumetafoori, teame kuidas mõjutada teisi elegantselt ja respektiga. Milton Erickson oli meister metafooride kasutamises, ta tegi seda peamiselt muutuste esilekutsumiseks teraapias ja äris.

Näide ühest loost:

Ühel päeval kappas meie farmi hoovi, kus ma lapsena elasin, hobune. Keegi ei teadnud, kust ta oli tulnud. Me ei kaalunud kordagi hobuse endale jätmist, vaid püüdsime selgitada, kellele ta võiks kuuluda.

Mu isa otsustas hobuse koju juhtida. Ta ronis hobuse selga, juhtis ta teele. Ta lihtsalt usaldas hobuse instinkti, seega lasi ta loomal endal ise ennast koju juhtida. Ta sekkus vaid siis kui hobune läks teelt kõrvale, et rohtu näksida. Sel juhul juhtis isa hobuse kindlakäeliselt teele tagasi.

Nii jõudis hobune lõpuks oma omanikuni. Omanik oli hobust nähes väga üllatunud ning küsis mu isalt: ”Kuidas te teadsite, et hobune mulle kuulub?”

Isa vastas: ”Mina ei teadnudki. Hobune teadis. Kõik, mida mina tegin oli see, et ma ei lasknud tal teelt kõrvale minna.”

See jutuke ei kirjelda mitte ainult seda kuidas Milton Erickson oma klientidega töötas, vaid ka seda kuidas NLP toimib. Aidates vaid seal, kus seda vaja on, respekteerib NLP fakti, et igaühel meist on olemas omadused, mida me vajame probleemide lahendamisel. Selleks on meil vaja vaid aega, ruumi ja julgustust neid omadusi kasutada.

VALITSEVAD METAFOORID INIMMÕTLEMISE ALUSTENA

Järgnev loetelu iseloomustab erinevaid viise kuidas inimesed maailma ja enda elu tõlgendavad. Kui me oskame teiste jutus tähele panna väljendeid, mis viitavad teatud hoiakutele, siis oskame paremini kontakti luua. Kui teie kolleeg kasutab masina metafoori, siis ta ei pruugi teid mõista kui väljendate ennast taime metafooride kaudu. Seega tuleb ”tõlkida” enda mõtted teise keelde! Muutuste aluseks on olemasolevate metafooride muutmine.

Masina metafooride puhul märkame keelekasutuses järgmisi väljendeid: Inimene (või organisatsioon) on nagu masinavärk, kui seal mõni mutrike kulub või läheb katki, saab selle välja vahetada. Isiksuse tasandil on jäikus arusaamises ja käitumises, must-valge maailmapilt, oma õiguse tagaajamine, madal tolerants. Sellel inimesel on töötamise eesmärgiks kindluse ja turvalisuse saamine, kuna mõtlemise aluseks on ebakindlus ja hirm. Soov on luua kindel, turvaline süsteem või omavaheline suhe. Seda iseloomustavad riigis arstide, ametnike, politsei ja sõjaväe süsteemid. Heaks eesmärgiks on ebavõrdsuse likvideerimine. Paljud ettevõtted tegutsevad masina metafoori alusel.

Taimemetafoor mõtlemises. Elu on sõda ja võitlus, on olemas head ja halvad. Elu mõtteks on liikumine karjääriredelil ülespoole. Valitsev on individualism, kuna võidavad vaid tugevad, nagu loodusliku olelusvõitluse puhul. ”Minust ei olene midagi, olen väike inimene” – tüüpi mõtlemine. Olulised on keskkond, kust ollakse pärit, geneetika, kõik on ette määratud.

Eesmärgiks on inimese kasvamine ja arenemine suureks, rikkaks ja kauniks. Edasiliikumine on võitlus, seismajäämine on laiskus. Positiivne on see metafoor juhul kui teadvustada, et me võime ise kasvada tugevaks. Sisemine kasvamine ja areng on head metafoorid muutuste läbiviimiseks.

Sotsiaalsed metafoorid. Valitsevad marksistlikud põhimõtted: riigis peaks olema tagatud võrdsus, vähene vastutuse võtmine enda elu eest. Iseloomulik on kannataja, ohvri rollis olemine, hirm, süütunded ja kohustused. Muutuste läbiviimiseks tuleks pakkuda kindlust ja turvalisust.

Süsteemne metafoor – kõik asjad on omavahel seotud, saan mõjutada ka suuri protsesse kui annan enda panuse. Neil inimestel on olemas motivatsioon muutusteks, on olemas ka eesmärgid. Nad teadvustavad, et asjad olenevad neist endist ja nad on paindlikud. Sageli suudavad need inimesed olla ka tolerantsed, eelarvamusteta ja võtavad teistelt üle sobivaid käitumismustreid. Eesmärgiks ongi areneda veelgi laiemalt ja olla paindlik, et saada kõik oma asjad toimima.

Kunstimetafoor. Väljendusviis on kujundlik ja paindlik, palju sallivust. Need inimesed näevad ümbritsevat sümbolite kaudu, vaatavad tihti ka endaga seotud situatsiooni kõrvalt nagu filmis ja jutustavad seda detailirohkelt edasi. Kasutavad palju analoogset keelt, on fantaasiarikkad ja tundlikud.

Eesmärgiks on mängulisuse ja loovuse saavutamine, uute võimaluste leidmine, leida teid olemaks mittetraditsiooniline, naudingu saavutamine kuni ekstaasini.

Kokkuvõtteks võib öelda, et metafooride kaudu pääseme teise inimese mõttemaailma ja saame teadlikuks tema hoiakutest. Tänu sellele saame teha soovi korral ka muudatuse. Metafoorid viitavad inimeste kogemustele ja aitavad neid mõista. Kui sa tead kedagi, kes pidevalt räägib raskuste ületamisest, võib juba aimata vastupanu, mida ta oma kolleegide ja klientide puhul tajub. Kujuta ette kuidas sa ennast tunneksid kui keegi kogeb sinuga suheldes ”pidevat vastutuult rassimist, mis on väga väsitav”.

 Metafoorid on suur ja värvikas varaait, saame selles olevaid laekaid soovi korral avada. Kirjeldage näiteks homsel koosolekul enda kolleegidele ühe ilusa muinasjutu abil, mida neilt ootate või öelge kodustele kui armsad nad on kasutades loomade-lindude või loodusnähtuste kirjeldusi.

Airi Kivi

 

 Kasutatud on materjale raamatust Metafoori maagia (N. Owen, 2005)

1 reply
  1. Siim
    Siim says:

    Väga abiks artikkel, võimas jõud! Kas see loetelu viiest tüübist metafoorist on nö lõplik, et igaühe kohta peaks olema võimalik tuvastada, milline on tema domineeriv metafoori tüüp?

    Vasta

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga