Kutseliitlased

Kutseliitlased aitavad teineteisel näha paremaid võimalusi ja teha julgeid samme enda kutsumuse teekonnal.

Kutseliitlased on vabatahtlikkusel põhinev omaalgatus, kus inimesed toetavad teineteist enda unistuste elluviimise ja eneseteostuse teekonnal.

Kuidas see töötab?

A) 1:1 kutsevestlusena: vestluspartner aitab mõtteid korrastada.

B) Kutseliitlaste grupina: erinevate huvidega inimesed innustavad teineteist.

C) Tiimitalgutena: ühise huvi ja eesmärgiga inimesed liiguvad koos edasi.

Võivad toimuda näost-näkku või ka virtuaalsete kohtumistena. Peaasi, et meil on omavahel võimalus jagada unistusi ja eesmärke, millest päriselt hoolime.

 • Koos on julgem

  Inimeste entusiasm on nakkav. Kui enda hoog võib rasketel aegadel raugeda, siis teiste kirg pühendab ka enda unistuse nimel jätkama.

 • Vestlus loob selgust

  Ehedad vestlused teise inimesega aitavad näha võimalusi, mida üksi ei näinud.

 • Naabriga parem

  Kasvame koos. Mitte naabrist parem, vaid naabriga parem. Kui minu kodukandi inimestel läheb paremini, on meil kõigil parem.

 • Tean mida, aga kuidas?

  Sobib neile, kes teavad suunda, kuhu tahavad liikuda, aga vajavad tuge, et mõelda läbi, kuidas sinna jõuda.

Kes võiksid olla Sinu kutseliitlased?

Mõtle, kes võiksid olla sinu liitlased oma kutse avastamise ja realiseerimise teekonnal. Algata oma kodukandis kutseliitlaste grupp, mis kohtub regulaarselt selleks, et jagada, mida neil on õnnestunud vahepeal oma kutsumuse suunal korda saata ning millistele takistustele otsivad nad (teiste abiga) lahendusideid.

Kasulikud tööriistad kutseliitlastele

Kutseliitlaste 4 kokkulepet:

 • Iga inimene on väärtuslik

  Aidates lähedastel oma andeid rakendada, muudame oma kogukonna elujõulisemaks ja paremaks paigaks.

 • Kuulan Sind ja tahan Sind mõista

  Kuulen sõnade taga peituvaid päris vajadusi.

 • Ehedad vestlused ehedate inimeste vahel

  Hooliva aususega toetame teineteist, jagame avatult oma päris hirmusid ja unistusi.

 • Kuidas saab paremini?

  Kus tahe, seal võimalus. Leiame koos kasvõi pisikesi uusi võimalusi, et teha paremini.

Kutseliitlaste grupikohtumised

Mida on vaja grupikohtumiseks?

 • Avatud vestlusi toetav ruum – koht, kus osalejad saavad koguneda ringi, et teineteist näha. Hea kui ruumis pole kõrvalist müra, mis segab teineteise kuulmist.
 • Jutujuht – hea kui kutseliitlaste grupikohtumisel on vestluse moderaator, kes loob avatud ja vahetu õhkkonna ning hoolitseb selle eest, et vestlused venima ei jääks (jälgib ajapiiranguid ja palub viisakalt aja lõppedes edasi liikuda).

Kutseliitlaste grupikohtumise formaat võib olla näiteks selline:

1. Kuhu püüdled ja kaugel praegu oled?

Osalejad istuvad ringis ning igaüks jagab oma juhtlauset, mis kirjeldab, mille poole ta on püüdlemas. Seejärel loetleb lühidalt ja selgelt konkreetsed asjad, mida ta on vahepeal ära teinud, et oma unistusele kasvõi sammuke lähemale liikuda. Teiste liikmete roll on kuulata. Oluline on saada ülevaade iga osaleja sihtidest ning samas hoida head tempot.

2. Millisele väljakutsele otsid lahendusideid?

Järgmises ringis on soovijatel võimalus hõigata välja oma „kutseküsimus“ – selgelt sõnastatud probleemipüstitus, millele oodatakse teistelt lahendusideid. Teised võivad probleemi põhjuste mõistmiseks täpsustavaid küsimusi esitada ning pakkuda probleemi lahendamiseks välja oma ideid.

Küsija ülesanne on teha märkmeid ja kirjutada kõik ettepanekud üles, aga hoiduda esialgu hinnangust või pikemast arutelust. Selleks, et hoida tempot ning anda enamatele grupiliikmetele võimalus oma probleemküsimust avada, võiks määrata igale küsimuse püstitajale ajapiirangu (nt 5–10 minutit, sõltuvalt grupi suurusest), mille jooksul kogu grupp tema probleemile keskendub. Me ei pea jõudma lõpliku ideaalse lahenduseni, eesmärk on märgata võimalusi, millega küsija saab ise edasi tegeleda.

See sobib 5-10 liikmeliste gruppide jaoks. Suurema grupi puhul võib jaguneda mitmeks väiksemaks grupiks, et igale liikmele piisavalt aega pühendada.

3. Millise sammu kavatsed kohe ette võtta ja ära teha?

Lõpuringis räägib iga osaleja teistele ühest konkreetsest sammust, mille ta kavatseb järgneva nädala jooksul ära teha.

4. Aitäh, liitlased!

Avatud tänuring, kus soovijad saavad tänada teisi grupiliikmeid toe ja abi eest või sõnastada, mis nad sellest vestlusest endaga kaasa võtavad.

Ametliku osa lõpp, pärast mida võib pidada omavahelisi vestlusi, et mõnda ideed veel edasi arutada.

VVV jagamisring

3V formaat sobib eneseteadlikele osalejatele, kes suudavad ise sõnastada mida nad tahavad, millistest väljakutsetest on tarvis jagu saada ning mis aitaks tal visiooni suunas liikuda. Need 3 küsimust saab kuvada ekraanile või kirjutada tahvlile ning paluda igal osalejal jagada järjest vastust 3-le alltoodud küsimusele.

Selle formaadi puhul on soovitus, et jagamisringi käigus teised ei püüa mitte anda nõu, vaid eelkõige kuulavad. Kõneleja peaks ise suutma vastata neile küsimustele.

1. VISIOON – Mida tahad luua?

Kirjelda, kuhu tahad enda unistusega välja jõuda.

2. VÄLJAKUTSE – mida tahad selleks paremini suuta?

Kui miski hoiab Sind tagasi, siis mis on Sul vaja välja mõelda, õppida või lahendada, et saaksid unistuse suunas liikuda?

3. VÕIMALUS – mille abil saad sinna jõuda?

Kes või mis saaks Sind veel aidata liikuda kiiremini enda unistuse poole?

Pärast seda kui iga osaleja on ringis jaganud oma vastust neile 3-le küsimusele, võib ringi kokku võtta ja kel on huvi saab personaalselt vestelda teise kutseliitlasega, kellega tekkis ideid edasiarenduseks.

Kuidas alustada?

Alusta näiteks sellest, et leiad ühe inimese, kellega kutseliitlaste vestlusi pidada. Selleks, et sul oleks lihtsam oma piirkonnast selliseid inimesi leida, kes on “Minu elu kutse” raamatut lugenud ning on samuti oma kutsumuse realiseerimise teekonnale asunud, oleme loonud Kutseliitlaste Facebooki grupi. Seal on sul võimalik leida teisi kutseliitlasi ning seejärel algatada grupikohtumisi oma piirkonnas.

Millises linnas tahad kutseliitlasi leida? Kirjuta kommentaari linna nimi ja jäta enda kontaktandmed, et teised sama linna kutseliitlased saaksid Sinuga ühendust võtta.

Facebook Comment
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga