Enesemotivatsiooni, eneseteadlikkuse ja ettevõtlikkuse e-kursused

Osale iseseisvalt või litsentseeri kursus oma kooli õppijatele.

Iseseisva õppimise oskuste arendamine.

Õpipädevus

Enesemotivatsioon eriolukorras

Enesemotivatsioon eriolukorras

Kuidas luua ja hoida õpimotivatsiooni?

Praktilised nipid ja põhimõtted, mille abil innustada iseennast õppima ja oma aega arukamalt kasutama.

Kursusel käsitleme:

 • Kuidas leida endas motivatsiooni õppimiseks?
 • Kuidas planeerida aega õppetööks?
 • Kuidas saada energiat õppimiseks?
 • Kuidas keskenduda ja segajad välja lülitada?
 • Kuidas efektiivsemalt õppida?

Kursuses käsiteldavad põhimõtted on rakendatavad ka väljaspool eriolukorda ning on kasulikud põhikooli lõpuastme, keskkooli, täiskasvanute gümnaasiumi või kõrgkooli õppijatele.

Kursus sisaldab:

 • 1,5 tundi videoloenguid
 • Alla laetavad slaidid
 • Alla laetav helisalvestus kogu kursusest

Adekvaatse enesehinnangu kujundamine.

Enesemääratluspädevus

Tunne ennast

Milles olen mina andekas ja mida päriselt tahan teha?

Küsimused ja harjutused, mille abil enda andeid ja huvisid mõista ning oma kutsumust avastada.

Kursusel käsitleme:

 • Kuidas mõista, kes ma olen?
 • Kuidas leida enda anded ja tunda ära see oma rada?
 • Kuidas unistada ja luua köitev tulevikuvisioon?
 • Millised harjumused toetavad enda tundmaõppimist?
 • Millised piirangud hoiavad meid tagasi ja kuidas neid ületada?

Kursus sisaldab:

 • Üle 2 tunni videoloenguid
 • Alla laetavad slaidid
 • Alla laetav helisalvestus kogu kursusest
 • Alla laetav ja arvutis täidetav või prinditav töövihik harjutuste tegemiseks

Valmisolek elus toime tulla.

Ettevõtlikkuspädevus

Võta ette

Kuidas märgata võimalusi seal, kus teised näevad probleeme?

Ettevõtja mõtteviisi kujundamine, et suuta tulla toime muutuvas maailmas. Õpi kuidas genereerida ideid, neid edasi arendada ja testida.

Kursusel käsitleme:

 • Millist tüüpi ettevõtja võiksid olla?
 • Kuidas genereerida, hallata ja arendada ideid?
 • Kuidas testida ja otsustada, mida tasub ette võtta?
 • Kuidas saada oma alal tuntud ja nõutud tegijaks?
 • Kuidas ennetada riske ja tulla toime läbikukkumisega?

Kursus sisaldab:

 • 1,5 tundi videoloenguid
 • Alla laetavad slaidid olulise meenutamiseks
 • Alla laetav helisalvestus kogu kursusest
Tuleb peagi

Valmib oktoober 2020