Inspireerivad e-kursused, mis aitavad elus õnnestuda.

Osale iseseisvalt või litsentseeri kursus oma kooli õppijatele.

15 kooli

on juba litsentseerinud enda õppijatele neid e-kursuseid.

Need koolid on juba litsentseerinud enda õpilastele Inspiratsioon.ee e-kursuseid:

Illuka Kool

Jõhvi Põhikool

Kiviõli I Keskkool

Kohtla-Järve Gümnaasium

Kohtla-Järve Maleva Põhikool

Kuressaare Täiskasvanute Gümnaasium

Luunja Keskkool

Nõo Reaalgümnaasium

Otepää Gümnaasium

Sillamäe Gümnaasium

Tartu Täiskasvanute Gümnaasium

Tõrva Gümnaasium

Valga Gümnaasium

Viimsi Gümnaasium

Viljandi Gümnaasium

Tahad ka enda kooli õpilastele ligipääsu? Tutvu pakkumisega ja kirjuta harald@inspiratsioon.ee

Iseseisva õppimise oskuste arendamine.

Õpipädevus

Enesemotivatsioon eriolukorras

Enesemotivatsioon eriolukorras

Kuidas luua ja hoida õpimotivatsiooni?

Praktilised nipid ja põhimõtted, mille abil innustada iseennast õppima ja oma aega arukamalt kasutama.

Kursusel käsitleme:

 • Kuidas leida endas motivatsiooni õppimiseks?
 • Kuidas planeerida aega õppetööks?
 • Kuidas saada energiat õppimiseks?
 • Kuidas keskenduda ja segajad välja lülitada?
 • Kuidas efektiivsemalt õppida?

Kursuses käsiteldavad põhimõtted on rakendatavad ka väljaspool eriolukorda ning on kasulikud põhikooli lõpuastme, keskkooli, täiskasvanute gümnaasiumi või kõrgkooli õppijatele.

Kursus sisaldab:

 • 1,5 tundi videoloenguid
 • Alla laetavad slaidid
 • Alla laetav helisalvestus kogu kursusest

Adekvaatse enesehinnangu kujundamine.

Enesemääratluspädevus

Tunne ennast

Milles olen mina andekas ja mida päriselt tahan teha?

Küsimused ja harjutused, mille abil enda andeid ja huvisid mõista ning oma kutsumust avastada.

Kursusel käsitleme:

 • Kuidas mõista, kes ma olen?
 • Kuidas leida enda anded ja tunda ära see oma rada?
 • Kuidas unistada ja luua köitev tulevikuvisioon?
 • Millised harjumused toetavad enda tundmaõppimist?
 • Millised piirangud hoiavad meid tagasi ja kuidas neid ületada?

Kursus sisaldab:

 • Üle 2 tunni videoloenguid
 • Alla laetavad slaidid
 • Alla laetav helisalvestus kogu kursusest
 • Alla laetav ja arvutis täidetav või prinditav töövihik harjutuste tegemiseks

Valmisolek elus toime tulla.

Ettevõtlikkuspädevus

Võta ette

Kuidas märgata võimalusi seal, kus teised näevad probleeme?

Ettevõtja mõtteviisi kujundamine, et suuta end ise ära majandada. Õpi kuidas genereerida ideid, neid edasi arendada ja testida.

Kursusel käsitleme:

 • Kuidas hallata enda ideid?
 • Milline on ettevõtja mõtteviis?
 • Kuidas kasvatada enda jõukust?
 • Trendid – millesse tasub panustada?
 • Milline ettevõtja olen mina?
 • Kuidas genereerida äriideid?
 • Kuidas tunda ära hea idee?
 • Kuidas testida, kas ideest võib asja saada?
 • Kuidas tekitada ostjates huvi?
 • Kasulikud tööriistad ettevõtjale

Kursus sisaldab:

 • 2,5 tundi videoloenguid
 • Alla laetavad slaidid olulise meenutamiseks
 • Alla laetav helisalvestus kogu kursusest
Efektne esitlus - kuidas esitleda ideid selgelt ja mõjusalt?

Efektne esitlus

Kuidas esitleda enda ideid selgelt ja mõjusalt?

Esinemisoskuse arendamine. Õpi kuidas julgelt astuda lavale ja selgelt rääkida enda ideest.

Kursusel käsitleme:

 • Kuidas taltsutada enda esinemishirmu?
 • Kuidas mõista enda kuulajaid?
 • Kuidas võita kuulajate poolehoidu ja innustada neid ideesse panustama?

Kursus sisaldab:

 • 1,5 tundi videoloenguid
 • Alla laetavad slaidid olulise meenutamiseks
 • Alla laetav helisalvestus kogu kursusest
Tuleb peagi

Valmimas

Tulevikukindel - õpi õnnestuma muutlikus maailmas

Tulevikukindel

Õpi õnnestuma muutlikus maailmas

Kiirendatud õpioskuste kujundamine, et saada tulevikukindlamaks. Õpi kuidas kiirelt õppida uusi oskusi ja tulla edukalt toime muutustega.

Kursusel käsitleme:

 • Kuidas kasutada nutikaid õpistrateegiaid uute oskuste omandamiseks?
 • Kuidas leida kiirelt vastuseid uutele küsimustele?
 • Kuidas saavutada meisterlikkuse tase oma valdkonnas?
 • Kuidas loovalt leida probleemidele lahendusi?

Kursus sisaldab:

 • 1,5 tundi videoloenguid
 • Alla laetavad slaidid olulise meenutamiseks
 • Alla laetav helisalvestus kogu kursusest
Tuleb peagi

Valmimas